TỔ CHỨC 05 KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ LẬP VÀ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PTKTXH VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐTC TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM CHO CÁC CÁN BỘ CỦA CÁC HUYỆN THUỘC 05 TỈNH ĐƯỢC DỰ ÁN HỖ TRỢ CHUYÊN SÂU

Việc hỗ trợ đào tạo cho các cán bộ cấp Huyện của 5 tỉnh được lựa chọn hỗ trợ chuyên sâu: Phú Thọ, Nam Định, Hà Tĩnh, Gia lai và Bến Tre là một trong những hoạt động chính của dự án trong năm 2017.

Sau khi đã tổ chức các khóa đào tạo tập huấn về Lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch Đầu tư công trung hạn và hằng năm cho cán bộ cấp tỉnh của 5 tỉnh được dự án hỗ trợ chuyên sâu vào năm 2016, dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tiếp tục tổ chức 05 cuộc đào tạo tập huấn về Lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch Đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các cán bộ cấp Huyện thuộc 5 tỉnh  trên.

03 cuộc hội thảo diễn ra tại Hà Nội: ngày 27-28/02 cho các huyện của tỉnh Nam Định, ngày 28/02 – 01/03 cho các huyện của tỉnh Phú Thọ, ngày 02-03/03 cho các huyện của tỉnh Hà Tĩnh và 02 cuộc hội thảo diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh: ngày 06-07/03 cho các huyện của tỉnh Gia Lai, ngày 07-08/03 cho các huyện của tỉnh Bến Tre. Có khoảng 70 cán bộ là những người trực tiếp làm công tác tổng hợp kế hoạch của các Huyện tham gia mỗi khóa đào tạo.

Các chủ đề được đào tạo bao gồm: Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Các nội dung chủ yếu của Luật Đầu tư công; Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo quy định tại Nghị định 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh các chủ đề được đào tạo luôn có bài tập thực tế đi kèm giúp các đại biểu nắm bắt được các tình huống áp dụng trong thực tế và nhớ nội dung tốt hơn.

 

Sau đây là một số hình ảnh về các khóa đào tạo:

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Last modified on Thứ năm, 08 Tháng 6 2017 15:46