DỰ ÁN HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO 05 ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC LỰA CHỌN: PHÚ THỌ, NAM ĐỊNH, HÀ TĨNH, GIA LAI VÀ BẾN TRE

Trong quý 1 năm 2017, nhằm hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư công ở các cấp địa phương, dự án “ Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã hỗ trợ 05 địa phương được dự án lựa chọn hỗ trợ chuyên sâu mỗi địa phương 05 máy tính để bàn và 01 máy in (trong đó hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 máy tính để bàn và 01 máy in và hỗ trợ 02 huyện được lựa chọn thí điểm mỗi huyện 01 máy tính để bàn).

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, phòng khách và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, màn hình và trong nhà

Last modified on Thứ sáu, 30 Tháng 6 2017 15:54