HỘI THẢO TẬP HUẤN VỀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG CƠ CHẾ BÁO CÁO THÔNG TIN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN MẠNG DÀNH CHO 5 TỈNH

Tiếp nối sự thành công của 04 hội thảo trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết hợp với dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức hội thảo tập huấn: “Áp dụng hệ thống cơ chế báo cáo thông tin về đầu tư công trên mạng” cho các cán bộ trực tiếp thực hiện chế độ báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của 5 tỉnh Nam Định, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Gia Lai và Bến Tre và các cán bộ của Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào 02 ngày 2-3/12/2016 tại Kiên Giang.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Hội thảo diễn ra với bốn nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng tháng, quý, năm theo quy định; Nghị quyết số 60/2016/NQ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016; Nhập số liệu dự kiến phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; Hoàn thiện biểu mẫu dự thảo “Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo lập, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công” và góp ý hoàn thiện hệ thống báo cáo thông tin về đầu tư công trên mạng.

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà

Các đại biểu là những người trực tiếp thực hiện, quản lý và xử lý các thông tin quản lý đầu tư công của các đơn vị trên mạng nên hội thảo diễn ra với sự trao đổi, góp ý rất sôi nổi. Các ý kiến góp ý rất gần với tình hình thực tế ở các địa phương và đã được ban thư ký ghi lại, lưu lại ý kiến để hoàn thiện hơn hệ thống báo cáo thông tin về đầu tư công trên mạng cũng như Thông tư “hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo lập, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công” để hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành trong thời gian tới. 

Last modified on Thứ sáu, 30 Tháng 6 2017 16:35