Tiếp nối các hoạt động đào tạo cho cán bộ nòng cốt của các sở và các huyện của 5 tỉnh được dự án hỗ trợ chuyên sâu, dự án “ Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức 02 khóa đào tạo về “Đấu thầu, kinh nghiệm quốc tế về lập kế hoạch phát triển KTXH và quản lý đầu tư công, kỹ năng mềm trong quản lý và lãnh đạo” vào ngày 14 – 17/8/2017 tại Hà Nội cho 03 tỉnh Phú Thọ, Nam Định, Hà Tĩnh và ngày 06 – 09/9/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh cho 02 tỉnh Gia Lai và Bến Tre. Khoảng 90 đại biểu đã tham dự mỗi khóa đào tạo. Trong các hội thảo, Ông Lê Văn Tăng, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu đã trình bày về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PPP, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và các Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015; các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu…
Trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động của dự án, theo kế hoạch hoạt động năm 2017, dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức 02 hội thảo về “Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản pháp lý và các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công” cho 11 tỉnh miền Bắc gồm: 05 tỉnh (Lạng Sơn, Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh) vào ngày 21 – 23/8/2017 tại Hà Nội và 06 tỉnh (Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng) vào ngày 28 – 30/8/2017 tại Hà Nội. Khoảng hơn 100 đại biểu là các cán bộ trực tiếp làm công tác kế hoạch và đầu tư công ở cấp tỉnh và cấp huyện đã tham gia mỗi khóa đào tạo này. Các nội dung được hướng dẫn trong hội thảo bao gồm: Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương;…
Nhằm thực hiện hoạt động “Lồng ghép hoạt động xây dựng năng lực tại 05 tỉnh” và hoạt động “Nâng cao năng lực cho chính quyền cấp dưới tỉnh”, dự án “nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức 01 khóa đào tạo tập huấn (TOT – đào tạo tiểu giáo viên) về lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công cho các cán bộ nòng cốt của Sở Kế hoạch và Đầu tư của 10 địa phương bao gồm: 5 địa phương được dự án hỗ trợ chuyên sâu (Phú Thọ, Nam Định, Hà Tĩnh, Gia Lai, Bến Tre) và 5 địa phương khác (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tp. Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên) để các cán bộ này có thể tiếp tục triển khai giảng dạy, đào tạo cho các cán bộ ở cấp huyện, xã. Khóa đào tạo được tổ chức tại Tp Đà Nẵng trong 04 ngày từ ngày 31/5/2017 đến ngày 3/6/2017. Khoảng 50 đại biểu đã tham gia khóa đào tạo này. Các chủ đề được đào tạo bao gồm: Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội…
Trong khuôn khổ hoạt động đào tạo cơ bản cho cán bộ của địa phương và hoạt động hỗ trợ cho cơ chế lồng ghép vùng, theo kế hoạch hoạt động năm 2017 của dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch”, dự án đã tổ chức 10 khóa đào tạo tập huấn về lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công cho 10 tỉnh miền núi phía Bắc: 05 tỉnh (Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên) ngày 17 – 19/4 tại Hà Nội, 05 tỉnh (Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Bắc Kạn, Thái Nguyên) ngày 12-14/6/2017 tại Hà Nội; 9 tỉnh miền Trung: 05 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) ngày 24 – 26/4 tại Hà Nội, 04 tỉnh (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) ngày 22 – 24/6/2017 tại Tp. Đà Nẵng; 10 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long: 05 tỉnh (Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh) ngày 10 – 12/05 tại Tp. Hồ Chí Minh; 05 tỉnh (An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau)…
Theo kế hoạch hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã thuộc 05 tỉnh đã được lựa chọn để hỗ trợ chuyên sâu (Phú Thọ, Nam Định, Hà Tĩnh, Gia Lai, Bến Tre) và theo nhu cầu xin đào tạo của 05 tỉnh đó, dự án đã tổ chức liên tiếp 11 khóa đào tạo tập huấn về Lập kế hoạch phát triển ở địa phương và triển khai pháp Luật đầu tư công cho các xã của Nam Định, Hà Tĩnh, Gia Lai, Bến Tre: 03 khóa đào tạo cho cán bộ tỉnh Bến Tre ngày 13 -14/4, 20 – 21/4, 25 - 26/4 tại Tp. Hồ Chí Minh; 03 khóa đào tạo cho cán bộ tỉnh Gia Lai ngày 27 – 28/4 tại Quy Nhơn - Bình Định, ngày 04 – 05/5, ngày 23 – 24/5 tại Pleiku – Gia Lai; 01 khóa đào tạo cho cán bộ tỉnh Nam Định ngày 08 – 09/5 tại Hà Nội; 01 khóa đào tạo cho cán bộ tỉnh Hà Tĩnh ngày 15 – 16/5 tại Hà Nội; 01 khóa đào tạo cho cán bộ tỉnh Hà Tĩnh ngày 26 – 27/6 tại Hà Nội; 01…
Để hỗ trợ cho áp dụng hệ thống cơ chế báo cáo thông tin tổng thể về đầu tư công trên mạng dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức 04 cuộc hội thảo tập huấn: “Áp dụng hệ thống cơ chế báo cáo thông tin tổng thể về đầu tư công trên mạng và hướng dẫn thực hành sử dụng hệ thống thông tin, dữ liệu dự án đầu tư công trong công tác lập, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; góp ý hoàn thiện báo cáo thông tin về đầu tư công trên mạng; góp ý dự thảo thông tư về nội dung và chế độ báo cáo lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm” cho các UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính của 63 tỉnh, thành phố: 02 hội thảo ngày 11 – 12/01/2017 tổ chức tại Hà Nội và 02 hội thảo ngày 13-14/01/2017 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh. Các đại biểu tham gia là những người trực tiếp thực hiện, quản lý và xử lý…
Việc hỗ trợ đào tạo cho các cán bộ cấp Huyện của 5 tỉnh được lựa chọn hỗ trợ chuyên sâu: Phú Thọ, Nam Định, Hà Tĩnh, Gia lai và Bến Tre là một trong những hoạt động chính của dự án trong năm 2017. Sau khi đã tổ chức các khóa đào tạo tập huấn về Lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch Đầu tư công trung hạn và hằng năm cho cán bộ cấp tỉnh của 5 tỉnh được dự án hỗ trợ chuyên sâu vào năm 2016, dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tiếp tục tổ chức 05 cuộc đào tạo tập huấn về Lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch Đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các cán bộ cấp Huyện thuộc 5 tỉnh trên. 03 cuộc hội thảo diễn ra tại Hà Nội: ngày 27-28/02 cho các huyện của tỉnh Nam Định, ngày 28/02 – 01/03 cho các huyện của tỉnh Phú Thọ, ngày 02-03/03 cho các huyện của tỉnh Hà Tĩnh và 02…
Trong quý 1 năm 2017, nhằm hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư công ở các cấp địa phương, dự án “ Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã hỗ trợ 05 địa phương được dự án lựa chọn hỗ trợ chuyên sâu mỗi địa phương 05 máy tính để bàn và 01 máy in (trong đó hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 máy tính để bàn và 01 máy in và hỗ trợ 02 huyện được lựa chọn thí điểm mỗi huyện 01 máy tính để bàn).
Dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ đang…
Tiếp nối sự thành công của 04 hội thảo trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết hợp với dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức hội thảo tập huấn: “Áp dụng hệ thống cơ chế báo cáo thông tin về đầu tư công trên mạng” cho các cán bộ trực tiếp thực hiện chế độ báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của 5 tỉnh Nam Định, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Gia Lai và Bến Tre và các cán bộ của Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào 02 ngày 2-3/12/2016 tại Kiên Giang. Hội thảo diễn ra với bốn nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng tháng, quý, năm theo quy định; Nghị quyết số 60/2016/NQ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016; Nhập số liệu dự kiến phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm…
Page 1 of 4