Để hỗ trợ cho áp dụng hệ thống cơ chế báo cáo thông tin tổng thể về đầu tư công trên mạng dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức 04 cuộc hội thảo tập huấn: “Áp dụng hệ thống cơ chế báo cáo thông tin tổng thể về đầu tư công trên mạng và hướng dẫn thực hành sử dụng hệ thống thông tin, dữ liệu dự án đầu tư công trong công tác lập, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; góp ý hoàn thiện báo cáo thông tin về đầu tư công trên mạng; góp ý dự thảo thông tư về nội dung và chế độ báo cáo lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm” cho các UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính của 63 tỉnh, thành phố: 02 hội thảo ngày 11 – 12/01/2017 tổ chức tại Hà Nội và 02 hội thảo ngày 13-14/01/2017 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh. Các đại biểu tham gia là những người trực tiếp thực hiện, quản lý và xử lý…
Việc hỗ trợ đào tạo cho các cán bộ cấp Huyện của 5 tỉnh được lựa chọn hỗ trợ chuyên sâu: Phú Thọ, Nam Định, Hà Tĩnh, Gia lai và Bến Tre là một trong những hoạt động chính của dự án trong năm 2017. Sau khi đã tổ chức các khóa đào tạo tập huấn về Lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch Đầu tư công trung hạn và hằng năm cho cán bộ cấp tỉnh của 5 tỉnh được dự án hỗ trợ chuyên sâu vào năm 2016, dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tiếp tục tổ chức 05 cuộc đào tạo tập huấn về Lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch Đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các cán bộ cấp Huyện thuộc 5 tỉnh trên. 03 cuộc hội thảo diễn ra tại Hà Nội: ngày 27-28/02 cho các huyện của tỉnh Nam Định, ngày 28/02 – 01/03 cho các huyện của tỉnh Phú Thọ, ngày 02-03/03 cho các huyện của tỉnh Hà Tĩnh và 02…
Trong quý 1 năm 2017, nhằm hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư công ở các cấp địa phương, dự án “ Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã hỗ trợ 05 địa phương được dự án lựa chọn hỗ trợ chuyên sâu mỗi địa phương 05 máy tính để bàn và 01 máy in (trong đó hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 máy tính để bàn và 01 máy in và hỗ trợ 02 huyện được lựa chọn thí điểm mỗi huyện 01 máy tính để bàn).
Dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ đang…
Tiếp nối sự thành công của 04 hội thảo trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết hợp với dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức hội thảo tập huấn: “Áp dụng hệ thống cơ chế báo cáo thông tin về đầu tư công trên mạng” cho các cán bộ trực tiếp thực hiện chế độ báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của 5 tỉnh Nam Định, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Gia Lai và Bến Tre và các cán bộ của Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào 02 ngày 2-3/12/2016 tại Kiên Giang. Hội thảo diễn ra với bốn nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng tháng, quý, năm theo quy định; Nghị quyết số 60/2016/NQ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016; Nhập số liệu dự kiến phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm…
Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 18/11/2016, Đoàn đánh giá giữa kỳ độc lập của Vương quốc Bỉ đã có đợt công tác tại Việt Nam để khảo sát, đánh giá kết quả đã đạt được của Dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” thông qua các hoạt động trong khoảng thời gian từ đầu dự án đến tháng 10 năm 2016. Trong chương trình làm việc, đoàn đánh giá đã gặp gỡ các đối tác nước ngoài, các cơ quan Chính phủ và một số các địa phương được hỗ trợ trực tiếp của Dự án để đánh giá kết quả giữa kỳ và đưa ra góp ý về định hướng hoạt động của dự án trong giai đoạn tới. Đoàn đã tổ chức buổi gặp mặt với lãnh đạo và cán bộ của các Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Bến Tre, Nam Định và Hà Tĩnh để trao đổi về các nội dung: - Kinh nghiệm thực hiện Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; tình hình lập, triển khai và thực hiện kế hoạch phát…
Để hỗ trợ cho việc thực hiện việc áp dụng hệ thống cơ chế báo cáo thông tin về đầu tư công trên mạng, dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức 04 cuộc hội thảo tập huấn: “Áp dụng hệ thống cơ chế báo cáo thông tin về đầu tư công trên mạng” thí điểm cho 2 tỉnh Nam Định, Phú Thọ; các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành cơ quan Trung ương vào ngày 27 tháng 10 năm 2016 và ngày 23-25 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội. Các cuộc hội thảo diễn ra với ba nội dung chủ yếu: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng tháng, quý, năm theo quy định; Nghị quyết số 60/2016/NQ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016; Nhập số liệu dự kiến phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; Hoàn thiện biểu mẫu dự thảo…
Tiếp nối thành công của 2 khoá đào tạo tập huấn về Lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm đã được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 06 năm 2016, dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tiếp tục tổ chức 05 khoá đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ làm công tác kế hoạch và quản lý đầu tư của 5 địa phương: 01 khoá đào tạo cho tỉnh Gia Lai từ ngày 7-9 tháng 7, 01 khoá đào tạo cho tỉnh Nghệ An từ ngày 21-23 tháng 7 năm 2016, 01 khoá đào tạo cho tỉnh Phú Thọ từ ngày 04-06 tháng 8 năm 2016, 01 khoá đào tạo cho tỉnh Nam Định từ ngày 08-10 tháng 8 năm 2016 và 01 khoá đào tạo cho tỉnh Bến Tre từ ngày 22-24 tháng 8 năm 2016. Đã có khoảng 60 đến 80 cán bộ đến từ UBND, HĐND, các Sở ban ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các huyện thuộc các địa phương trên…
Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 14:29

Ấn phẩm đã xuất bản

 Sổ tay hướng dẫn Lập và Theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tháng 6/ 2016, các chuyên gia tư vấn do dự án "Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch" thuê đã hoàn chỉnh cuốn sổ tay "Sổ tay hướng dẫn Lập và theo dõi , thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội địa phương". Dự án đã cho in và tặng cho các đại biểu thuộc các địa phương được dự án hỗ trợ chuyên sâu khi tham gia các khoá đào tạo do Dự án tổ chức.
Sau khi tổ chức đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của địa phương, dự án đã lựa chọn 5 địa phương để hỗ trợ chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch bao gồm các tỉnh: Nam Định, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Gia Lai, Bến Tre. Nhằm hướng dẫn, bổ sung thêm các kiến thức cho các cán bộ làm công tác kế hoạch và quản lý đầu tư của 5 địa phương trên, Dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” đã tổ chức 02 khóa đào tạo tập huấn về Lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch Đầu tư công trung hạn và hằng năm (khóa đào tạo tại Hà Nội từ 20-22 tháng 06 năm 2016 và khóa đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 23-25 tháng 06 năm 2016). Khoảng 100 cán bộ đến từ UBND, các Sở ban ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đại diện 1 số huyện thuộc 5 địa phương trên đã tham gia các khóa đào tạo tập huấn thiết thực này. Các chủ đề được đào…
Page 1 of 3