Chi đầu tư phát triển sẽ tăng nếu phân bổ ngân sách theo nguyên tắc mới

Chiều 13-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017.

image
Toàn cảnh phiên họp

Theo tờ trình của Chính phủ, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với các bộ, cơ quan Trung ương được xây dựng trên cơ sở biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, với nguyên tắc bao quát được các nhu cầu chi thường xuyên, song phải chặt chẽ, tiết kiệm và phù hợp với quy mô biên chế của các Bộ và cơ quan Trung ương.

Căn cứ mức chi thường xuyên xác định theo định mức phân bổ và biên chế hành chính được cơ quan có thẩm quyền giao; khuyến khích các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện tinh giản biên chế, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm,…

Phân tích thêm về hiệu quả của phương án phân bổ nói trên, đại diện cơ quan soạn thảo - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay: Dự toán chi NSNN năm 2016 dành cho chi đầu tư phát triển là 20% và chi thường xuyên 64,7%. Nếu tính toán theo tiêu chí, định mức nói trên, năm 2017, chi đầu tư phát triển sẽ tăng lên 24,7%, trong khi chi thường xuyên chỉ còn 63,9% (chưa bao gồm cải cách tiền lương).

Phương án này cơ bản đáp ứng được yêu cầu chung là giảm chi thường xuyên và tăng chi cho đầu tư phát triển cũng như trả nợ.

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết, cơ quan thẩm tra là Ủy ban Tài chính ngân sách và một số thành viên UBTVQH cho rằng mỗi bộ, ngành, cơ quan được giao nhiệm vụ cụ thể gắn với yêu cầu xác định vị trí việc làm và đặc thù khác nhau, vì vậy, quy định các bậc theo số lượng biên chế như dự thảo Nghị quyết là chưa thực sự đổi mới và chưa dự báo được khả năng tinh giản biên chế ở các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đại diện Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị Chính phủ xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, ngành có kết hợp với quy mô biên chế để xây dựng tiêu chí phân bổ sát với nhu cầu thực tế trong thực hiện nhiệm vụ của từng bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng: Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nghị quyết này đã khống chế việc gia tăng biên chế. Như vậy, nếu khoán chi cho hành chính thì việc phân bổ theo tiêu chí biên chế sẽ khuyến khích các cơ quan giảm bớt biên chế để tăng thu nhập.

Kết thúc phiên họp, tất cả các thành viên UBTVQH đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2017. Nghị quyết này sẽ là căn cứ để Bộ Tài chính xây dựng dự toán, phân bổ ngân sách cho các Bộ, địa phương, tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao tính minh bạch trong phân bổ, sử dụng kinh phí chi thường xuyên NSNN.

V.V

Last modified on Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 17:12