(Theo kinhtevadubao.vn) Ngày 25/04/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công của các Bộ, ngành trung ương và địa phương. Theo đó, các chương trình, dự án đầu tư công của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương phải được cập nhật, lưu trữ các thông tin, dữ liệu liên quan đến việc lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Lập, thẩm định, phê duyệt, quyết định đầu tư trên toàn quốc tại Hệ thống thông tin tại địa chỉ: https://dautucong.mpi.gov.vn. Về hình thức báo cáo, khi áp dụng chế độ báo cáo trực tuyến thì việc đính kèm văn bản trên Hệ thống sẽ thay thế cho việc gửi văn bản giấy theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Các văn bản đính kèm là bản quét màu văn bản gốc, văn bản có đóng dấu hoặc văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng và các biểu mẫu báo cáo sẽ được tổng hợp và in trực…
(mpi.gov.vn) – Ngày 24/10/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8836/BKHĐT-TH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (các Bộ, ngành Trung ương và địa phương) về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017. Ảnh minh họa. Nguồn: MPI Theo Công văn, căn cứ Luật đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2017 của Chính phủ trình Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…
(TBTCO) - Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách tán thành dự kiến bố trí tổng chi đầu tư phát triển khoảng 2 triệu tỷ đồng chỉ là định hướng, vì còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng thu NSNN hàng năm, mức cụ thể do Chính phủ trình Quốc hội quyết định theo từng năm. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại phiên họp sáng 17/10. Ảnh: H.Y Kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 là hai nội dung quan trọng được thảo luận tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 17/10, nhằm chuẩn bị trình ra Quốc hội xem xét, thông qua trong kỳ họp cuối tháng 10 tới. "Cắt phăng" 2 triệu tỷ đồng dành cho đầu tư công là rất khó khăn Theo kế hoạch của Chính phủ xây dựng, trong 5 năm tới, với kịch bản tăng trưởng GDP khoảng 6,75%, mức thu ngân sách sẽ đạt khoảng 6 triệu tỷ đồng. Trong đó, sẽ dành 2 triệu tỷ đồng chi cho đầu tư công. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chính…
Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 16:36

Sự cần thiết ban hành Luật Quy hoạch

MPI) - Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi phỏng vấn ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về một số nội dung của dự thảo Luật Quy hoạch. Ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Ảnh: Đức Trung (MPI) Thưa ông, xin ông cho biết ý nghĩa của việc ban hành Luật Quy hoạch? Thứ nhất, việc ban hành Luật quy hoạch sẽ là bước cải cách về thể chế tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, phù hợp với quy định mới của Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Chính phủ 2015 về vai trò quản lý nhà nước về kinh…
Chiều 13-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017. Toàn cảnh phiên họp Theo tờ trình của Chính phủ, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với các bộ, cơ quan Trung ương được xây dựng trên cơ sở biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, với nguyên tắc bao quát được các nhu cầu chi thường xuyên, song phải chặt chẽ, tiết kiệm và phù hợp với quy mô biên chế của các Bộ và cơ quan Trung ương. Căn cứ mức chi thường xuyên xác định theo định mức phân bổ và biên chế hành chính được cơ quan có thẩm quyền giao; khuyến khích các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện tinh giản biên chế, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm,… Phân tích thêm về hiệu quả của phương án phân bổ nói trên, đại diện cơ quan soạn thảo - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay: Dự toán chi NSNN năm 2016 dành cho chi đầu tư phát triển…
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa có Nghị quyết 63/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động nhằm quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh đó, Chương trình hành động phải cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Chương trình hành động phải thể hiện được vai trò kiến tạo của Chính phủ, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh. Tăng cường trách nhiệm giải trình của Chính phủ và cơ quan nhà nước các cấp. Ổn định kinh tế vĩ mô Một trong những nhiệm vụ chủ yếu là tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ,…
MPI) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016 hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các cơ quan, đơn vị (bộ, ngành trung ương và địa phương) về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2017. Theo đó, các bộ, ngành trung ương và địa phương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016, gồm: Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2016 theo từng nguồn vốn; Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển; Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và…
Ngày 12/1, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn điều hành thảo luận Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai hoàn thiện các nội dung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh trình bày báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm mục tiêu thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển theo Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH đến năm 2020 và định hướng đến 2030; kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đến năm 2020 đã được phê duyệt. Căn cứ tình hình thực tế…
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8123/BKHĐT-TH ngày 23/10/2015 hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2016. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) Theo Công văn, việc phân bổ vốn NSNN phải quán triệt và thực hiện theo các nguyên tắc: Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành trong phạm vi cả nước, trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng vùng, từng địa phương, phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã trình cấp có thẩm quyền. Gắn…
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2016. Theo đó, việc phân bổ vốn NSNN phải quán triệt và thực hiện theo các nguyên tắc: Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành trong phạm vi cả nước, trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng vùng, từng địa phương… Việc phân bổ vốn thực hiện theo đúng Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ…
Ngày 14/9/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, vốn này được bố trí để chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án hạ tầng kinh tế xã hội không có khả năng hoàn vốn trực tiếp hoặc không xã hội hóa được thuộc 20 ngành, lĩnh vực gồm: 1- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản; 2- Công nghiệp; 3- Thương mại; 4- Giao thông; 5- Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải; 6- Kho tàng; 7- Văn hóa; 8- Thể thao; 9- Du lịch; 10- Khoa học, công nghệ; 11- Thông tin; 12- Truyền thông; 13- Công nghệ thông tin; 14- Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; 15- Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm; 16- Xã hội; 17- Tài nguyên và môi trường; 18- Quản lý nhà nước; 19- Quốc phòng, an ninh; 20- Dự trữ quốc gia. Ưu tiên bố trí vốn cho các vùng miền núi, biên giới,…
Ngày 10/09/2015, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 77/2015/NĐ-CP về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạng và hằng năm của quốc gia, Bộ, ngành trung ương và địa phương. Nghị định quy định rõ các nguồn vốn đầu tư công bao gồm: 1- Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm: vốn đầu tư của ngân sách trung ương cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương. 2- Vốn đầu tư nguồn công trái quốc gia là khoản vốn do Nhà nước vay trực tiếp của người dân bằng một chứng chỉ có kỳ hạn để đầu tư cho các mục tiêu phát triển của đất nước. 3-Vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ là khoản vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành để thực hiện một số chương trình,…
Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 14:02

Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công

Ảnh minh họa Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, trong đó hướng dẫn cụ thể chi tiết về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Luật Đầu tư công là một Luật mới, điều chỉnh toàn bộ các hoạt động sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ khâu chủ trương đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công đến khâu theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công. Một trong những nội dung đổi mới quan trọng trong Luật Đầu tư công là nội dung về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. Đây là nội dung đổi mới rất quan trọng và hoàn toàn mới mẻ trong lĩnh vực đầu tư công, cần có hướng dẫn cụ thể chi tiết để…
“Nói là làm BOT nhưng vấn đề ở chỗ tiền ban đầu rót vào cũng là vay ngân hàng. Đừng tưởng tiền BOT không phải là ngân sách vì khoản vay đầu tư có thể thành nợ xấu mà ngân hàng đổ vỡ thì nhà nước phải gánh chịu” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảnh báo. Chiều 10/8, UB Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Qua thảo luận, nhiều ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 vì quy định hiện hành thể hiện trong Quyết định 60 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước đã bộc lộ một số tồn tại cần sửa đổi, bổ sung; chưa cụ thể hóa được hết phạm vi ngành, lĩnh vực cần hỗ trợ đầu…
(HQ Online)- Chiều 10-8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) giai đoạn 2016-2020. Chủ nhiệm UB TCNS Phùng Quốc Hiển: đề nghị Chính phủ rà soát lại, tránh dàn trải và để phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. Tránh phân bổ dàn trải Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đọc tờ trình Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020. Liên quan đến ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020, ông Dũng cho biết, kế thừa các nội dung về phân ngành, lĩnh vực sử dụng vốn NSNN đã quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg (về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2011-2015), Dự thảo Quyết…
Page 1 of 3