Thứ sáu, 27 Tháng 2 2015 08:55

Giới thiệu dự án

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

Dự án “Tăng cường cải cách lập kế hoạch ở cấp Trung ương và địa phương” (Strengthening of Planning Reform at central and decentralized level - VIE 0703311) là dự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại trên cơ sở Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ Vương quốc Bỉ và Chính phủ Việt Nam ký ngày 21 tháng 12 năm 2007.

Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thực hiện dự án.

Cơ quan Hợp tác kỹ thuật Bỉ (Belgian Technical Corporation) tại Việt Nam là đại diện phía Chính phủ Vương quốc Bỉ chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện, điều phối và theo dõi dự án.

Mục tiêu tổng quát: “Góp phần hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững thông qua cách tiếp cận mới đối với việc xây dựng chính sách ở cấp Trung ương và địa phương”.

Mục tiêu cụ thể: “Tăng cường năng lực cho chính quyền cấp Trung ương và địa phương trong việc lập các kế hoạch tăng trưởng, tài chính và thực hiện các công tác giám sát, đánh giá các chính sách, kế hoạch giảm nghèo và tăng trưởng”.

Các kết quả đầu ra của dự án:

-       Kết quả 1: Rà soát lại tài liệu phân tích về lập kế hoạch, qua đó xác định được điểm yếu và rút ra bài học từ những dự án thí điểm.  

-       Kết quả 2: Một khung pháp lý về lập kế hoạch, giám sát và đánh giá.

-       Kết quả 3: Hệ thống các nguồn lực cho lập kế hoạch hiện đại được cải thiện, đảm bảo chính quyền địa phương nhận được hướng dẫn đầy đủ về quá trình lập kế hoạch mới.

-       Kết quả 4: Hỗ trợ của Trung ương về phát triển năng lực cho cấp địa phương được tăng cường.

-       Kết quả 5 : Năng lực của chính quyền địa phương được củng cố trong thực hiện các tham vấn cơ sở khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

-       Kết quả 6 : Góp phần nhân rộng các quy định về lập kế hoạch có sự tham gia dựa trên kết quả tại các cấp địa phương

Đối tượng hưởng lợi cuối cùng của Dự án SPR là tất cả người dân Việt Nam. Nếu năng lực thiết kế và thực hiện hệ thống lập kế hoạch từ cấp trung ương, cấp tỉnh tới cấp địa phương được nâng cao, thì tất cả mọi người sẽ có cơ hội nhiều hơn tham gia vào việc đưa ra các quyết định chính sách công. Cuối cùng, lợi ích sẽ là các nguồn lực công được phân bổ hiệu quả và công bằng hơn, nhằm phục vụ cho mục đích cung cấp dịch vụ, quản lý môi trường và tạo ra việc làm và thu nhập.

Thời gian thực hiện dự án: từ tháng 11/2008 đến tháng 4/2014 (Hiện nay dự án đã kết thúc). 

Địa điểm thực hiện: Hà Nội và một số tỉnh của Việt Nam.

Tổng ngân sách của dự án: 3.300.000 Euro, trong đó Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại 3.000.000 Euro, phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 300.000 Euro. 

Địa chỉ liên hệ của dự án: Dự án “Tăng cường cải cách lập kế hoạch ở cấp Trung ương và địa phương”, Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân - 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Read 223232 times Last modified on Thứ ba, 03 Tháng 3 2015 10:47