Giới thiệu về dự án: Dự án “Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch” (Capacity Development for the Planning Reform - VIE 1204811) là dự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại trên cơ sở Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ Vương quốc Bỉ và Chính phủ Việt Nam ký ngày 11 tháng 4 năm 2014. Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thực hiện dự án. Phương thức thực…
Mục tiêu tổng quát Mục tiêu chung của dự án CDPR là nhằm: “Cải thiện việc lập và triển khai thực hiện KHPTKTXH thông qua quy trình lập kế hoạch và ngân sách mới phục vụ cho các chính sách và các can thiệp hướng tới người nghèo và hỗ trợ tăng trưởng””. Mục tiêu cụ thể Mục tiêu cụ thể của dự án CDPR là nhằm: “Nâng cao năng lực của chính quyền Trung ương và chính quyền cấp địa phương (được lựa chọn) trong công tác lập kế hoạch và lập ngân sách theo phương pháp mới ».…
Cơ cấu tổ chức của dự án Ban chỉ đạo dự án: Dự án sẽ bao gồm một Ban chỉ đạo (BCĐ) giúp chỉ đạo chung và theo dõi việc thực hiện dự án. BCĐ dự án sẽ bao gồm các đại diện của phía Việt Nam và phía Bỉ, cụ thể là: Trưởng ban: Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đồng trưởng ban: Đại diện thường trú BTC tại Hà Nội Các thành viên BCĐ sẽ bao gồm: - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân (MPI)…
Dự án "Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch" Tầng 2, số 31 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội Tel: 04.37347987 Fax: 04.37347985 Website: http://cdpr.org.vn