Thứ tư, 04 Tháng 3 2015 15:51

Làm việc với đoàn đánh giá cuối kỳ dự án

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2013 đến ngày 22/4/2013, đoàn đánh giá cuối kỳ (bao gồm có ông Jos Brand http://josbrand.nl/Brand_Institutional_Consultancy.html và chị Nguyễn Thị An http://www.depocen.org/en/about-us/management/204-an-nguyen-thi.html) đã tổ chức đánh giá cuối kỳ dự án “Tăng cường cải cách lập kế hoạch ở cấp Trung ương và cấp địa phương” về  kết quả thực hiện dự án về các khía cạnh như mức độ đạt được các kết quả phát triển, rút ra các bài học kinh nghiệm và đưa ra các khuyến nghị hỗ trợ trong tương lai.

Đoàn đánh giá đã làm việc và gặp gỡ với Vụ Tổng hợp KTQD, Bộ Kế hoạch và đầu tư, đơn vị trực tiếp thực hiện dự án, Cơ quan hợp tác phát triển Bỉ (BTC), Đại sứ quán Bỉ, các chuyên gia tư vấn của dự án, cùng một số các cơ quan hữu quan và các nhà tài trợ khác cùng thực hiện công việc hỗ trợ cho cải cách trong quản trị điều hành nhà nước.

Báo cáo đánh giá cuối kỳ dự án sẽ sớm được đoàn đánh giá cuối kỳ hoàn chỉnh và gửi lại dự án và các bên liên quan lấy ý kiến trước khi gửi cho các thành viên Ban Chỉ đạo dự án. 

Read 193063 times Last modified on Thứ ba, 14 Tháng 4 2015 10:36