Thứ tư, 04 Tháng 3 2015 15:41

Khóa đào tạo học tập kinh nghiệm về phân cấp quản lý đầu tư công và xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

Theo kế hoạch hoạt động của dự án, trong khuôn khổ hoạt động A0302 gắn lập kế hoạch với ngân sách Nhà nước, hoạt động A0303 soạn thảo sổ tay lập kế hoạch và theo dõi đánh giá và hoạt động A0403 Hỗ trợ đào tạo tăng cường năng lực, dự án Tăng cường cải cách lập kế hoạch ở cấp Trung ương và cấp địa phương đã tổ chức một khóa đào tạo ở nước ngoài để học tập các kiến thức, kinh nghiệm về phân cấp quản lý đầu tư công và xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn từ ngày 16-24/7/2012 tại trường Đại học Duke, bang North Carolina, Hoa Kỳ.

Trong khóa đào tạo này, các thành viên của đoàn khảo sát (bao gồm đại diện một số Bộ, Viện và một số Vụ trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã được học tập, trao đổi một số kinh nghiệm rất chi tiết và cụ thể về chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế của Hoa Kỳ, Bang North Carolina và hạt Durham; mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, đầu tư và tăng trưởng; các bài học kinh nghiệm về xây dựng khuôn khổ chi tiêu trung hạn và kế hoạch đầu tư trung hạn; về phân cấp quản lý ngân sách và đầu tư công tại các nước phát triển và tại Hoa Kỳ; lập kế hoạch đầu tư và lập ngân sách ở các cấp chính quyền địa phương; về lựa chọn dự án đầu tư, hình thức hợp tác công tư PPP cũng như kinh nghiệm xây dựng vả phát triển Khu tam giác nghiên cứu (Research Triangle Park). Đối với các thành viên của đoàn khảo sát, chương trình và nội dung khóa đào tạo rất hữu ích trong quá trình dự án đang tiến hành xây dựng dự thảo kế hoạch đầu tư trung hạn cũng như trong thời điểm Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công. Các bài học kinh nghiệm từ khóa khảo sát sẽ được phổ biến rộng rãi cho những người làm công tác kế hoạch trên phạm vi cả nước thông qua các hội thảo do dự án tổ chức trong tháng 8, tháng 9 năm 2012. 

Read 1227479 times Last modified on Thứ ba, 14 Tháng 4 2015 10:38